Blekingska lämnar Väster efter 55 år – storsatsar med nytt nationshus

Från vänster Jonas Åkesson, inspektor för Blekingska nationen, Bert-Inge Storck, tidigare vd för Karlshamnsbostäder och ledamot i Stiftelsen Herulero, Anna Svensson Melin, vice ordförande i Stiftelsen Herulero och Johan Dalén, ordförande i Stiftelsen Herulero. Fotograf är Karl Melin och bilderna är fria för publicering.

Från vänster Jonas Åkesson, inspektor för Blekingska nationen, Bert-Inge Storck, tidigare vd för Karlshamnsbostäder och ledamot i Stiftelsen Herulero, Anna Svensson Melin, vice ordförande i Stiftelsen Herulero och Johan Dalén, ordförande i Stiftelsen Herulero. Fotograf är Karl Melin och bilderna är fria för publicering.

1960 byggde Blekingska nationen sitt nationshus på Väster i Lund – det som sedan dess varit en samlingsplats och ett hem för tusentals Blekingestudenter och åtskilliga studentgenerationer. Nu, över 55 år senare, är det dags för ett nytt kapitel inte bara i nationens, utan i hela Studentlunds, historia, när Blekingska nationen planerar ett helt nytt nationshus med plats för mellan 150 och 200 nya bostäder – mellan Ideon och Vattenhallen.
– Kommunen, universitetet och Akademiska Hus satte upp ett utmanande mål för ett par år sedan – att råda bot på bostadsbristen och öka beståndet av studentbostäder i Lund. Den utmaningen antog vi. Genom nybyggnationen tar vi både vårt samhällsansvar och ger en större krets studenter möjlighet att ta del av Blekingskas populära och unika verksamhet, säger Johan Dalén, ordförande i nationens bostadsstiftelse Herulero.

Nationen hade först långt framskridna planer på att bygga en extra huskropp invid de övriga nationshusen på Väster, men så för ett par år sedan började man föra diskussioner med Akademiska Hus om att få köpa en tomt i den expansiva nordöstra delen av Lund, i närheten av bland annat ESS, Ideonområdet, Medicon Village och en rad så kallade kuvösverksamheter.
– Dagens läge på Väster är riktigt bra och inarbetat. Men möjligheten att bygga ett helt nytt nationshus, anpassat för 2000-talet är naturligtvis lockande. Dessutom har utvecklingen spelat oss i händerna – vi för diskussioner med kommunen och det ser ut som att vi kan komma att få både en busshållplats och en spårvagnsdito i vår absoluta närhet, säger Bert-Inge Storck, tidigare vd för Karlshamnsbostäder som tillsammans med Akademiska Hus utvecklat byggområdet.

– Vi kommer att vara precis samma Blekingska, med vår unika profil som Lunds främsta musiknation, men de nya husen gör det möjligt för oss att växa och utvecklas, säger nationens kurator Helene Andersson.
En ytterligare bonus är att Akademiska Hus i egen regi planerar för en bebyggelse med drygt 400 studentbostäder i nationens absoluta närhet – och i det projektet blir nationens närvaro en win/win-situation för båda parter. Nationen tillför en studentsocial verksamhet för de boende hos AH, och AH:s hyresgäster blir besökar- och medlemsbas för nationsverksamheten.
– Den studentsociala verksamheten är minst lika viktig för Lunds rykte som studentstad som utbildningarna. Och det kommer att vara positivt för områdets karaktär att få in en ungdomlig och energisk studentlivstillvaro i en tung forsknings- och företagsmiljö, säger Helene Andersson.

Blekingska nationen är en ideell organisation som måste bära sin egen verksamhet, och därför behövs, precis som då det nuvarande huset byggdes, mecenater och sponsorer för att finansiera nationsverksamhetens del i det nya huset – både rena donationer och strategiska partnerskap. Det arbetet startar i dagarna och kommer att ledas av förre Rektor Magnificus Per Eriksson, som är bördig från Sölvesborg och verkligen brinner för att minska bostadsbristen.

Vad som kommer att hända med de nuvarande nationslokalerna på Väster är ännu inte bestämt.
– Lägenheterna är i toppskick och vi ser väl såklart att husen kommer att drivas vidare som bostäder i någon form, men om vi kommer att göra det själva eller sälja dem vidare till någon annan, det är ännu inte klart. Spekulanter saknas inte, och vi är helt klart öppna för fler förslag, avslutar Johan Dalén.

Vill du ha mer information om husprojektet eller har frågor, kontakta Johan Dalén, telefonnummer 0733-82 97 69, e-postadress johan.dalen@hotmail.com.